Sportovní den – HEJBNI KOSTROU

Sportovni den - Hejbni kostrou

Konec prázdnin se v naší jednotě již tradičně nese ve znamení začátku činnosti všech sportovních oddílů. Letošní start jsme však naplánovali netradičně. V rámci naší dlouhodobé snahy o zkvalitnění sportovního prostředí v obci a rozvoje všeobecné sportovní průpravy jsme naplánovali na sobotu 9. záři sportovní den s velmi originálním názvem – Hejbni kostrou.

Samotná akce začala již o den dříve, to kdy se po prvních před-úvodních sportovkách pro nejmenší děti, začali scházet naši florbalisté a florbalistky – organizační tým sportovního dne. Po společném zábavně stmelovacím večeru a části noci, kdy samozřejmě nechyběla ani noční hra – tentokráte s podtitulem Hobit, jsme se ráno po snídani mohli směle pustit do příprav všeho potřebného. Celý tým ukázal jak umí vzít za práci, a tak bylo vše během dopoledne připraveno. Po společném obědě jsme tak mohli očekávat první děti – účastníky sportovního dne. Pro děti bylo nachystáno celkem šest stanovišť, které prověřovaly nejen šikovnost a sportovní zdatnost, ale také trpělivost a co mnohé potrápilo, i logický úsudek. Po splnění všech nástrah a úkolů děti dostaly taštičku s dárečky a dobrotami, dále pak lísteček na občerstvení – špekáček a vstupenku na sportovní nafukovací dráhu. Právě nafukovací dráha byla asi tím největším lákadlem a odměnou. O její oblibě svědčí jistě i to, že se na ni děti mnohokrát vracely. Pamatováno bylo také na doprovod dětí a starší návštěvníky. V prostorách Orlovny bylo připraveno nejen občerstvení, ale hlavně výstava fotografií z historie budování celého našeho areálu. Na řadě snímků zde bylo krásně odprezentováno, jak z bývalého zarostlého dvora a hospodářských budov postupně vznikala Orlovna, z rozpadlé stodoly hřiště atd. Trošku nás trápila předpověď počasí, ale nakonec vše dobře dopadlo, ani kapka nespadla, byť se mraky dvakrát nebezpečně přehnaly. Během celého odpoledne jsme tak napočítali na pětatřicet soutěžících dětí a zhruba stejný počet doprovodu z řad maminek, tatínků a dalších rodinných příslušníků. Účast jsme sice očekávali trošku vyšší, ale na první ročník to nebylo špatné, ostatně o úspěchu akce mluví velká spokojenost všech účastníků a ta se dala jednoduše vyčíst na tváři všech dětí.

Na závěr nám dovolte poděkovat celému organizačnímu týmu z řad florbalistů a florbalistek, bylo vidět, že někteří tuto akci opravdu vzali za svou. Dále pak patří poděkování Lucii Turkové a Heleně Demlové. V neposlení řadě bychom chtěli poděkovat paní Renatě Přibylové a Zuzaně Turkové, které se skvěle postaraly o nasycení početného organizačního týmu. Touto cestou bychom také chtěli poděkovat Obci Těšany za finanční podportu této akce, ze které jsme pořídili dětem odměny.

Fotografie je možné najít na fcb stránkách Orla Těšany > zde