Kategorie Různé

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

Zveme všechny členy a příznivce Orla na výroční členskou schůzi místní jednoty, která se koná ve čtvrtek 30. března 2023 v 18:00 na orlovně v Těšanech.

Těšíme se na společné setkání.

Za radu jednoty starosta Pavel Husák, místostarosta Mgr. Martin Turek

Program:

 • Zahájení
 • Úvodní slovo starosty
 • Schválení programu jednání
 • Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, pracovního předsednictva, návrhové a mandátové komise
 • Zpráva o činnosti jednoty za rok 2022
 • Zpráva revizní komise
 • Zpráva TVR
 • Zpráva KVR
 • Zpráva Rady pro práci s dětmi a mládeží
 • Zpráva EHR
 • Rozprava k předneseným zprávám
 • Plán činn...
ČÍST VÍCE

PODĚKOVÁNÍ MŠMT 2020

Rádi bychom Vás informovali o podpoře, které se naší jednotě dostalo v roce 2020:

Z MŠMT se naší jednotě podařilo získat dotaci v rámci programu Můj klub, díky které jsme byli schopni podpořit výrazným způsobem aktivity naší jednoty i v této nelehké době.  Stejně tak bylo možné pořídit řadu drobného sportovního vybavení. Povedlo se také realizovat některé drobné opravy v rámci provozu a údržby.

Za poskytnutou podporu děkujeme.

ČÍST VÍCE

ZRUŠENÍ VŠECH AKCÍ !!!

Na základě dnešního rozhodnutí Bezpečnostní rady státu Orel s účinností od 11.3.2020 ruší veškerou orelskou činnost na ústředí i ve všech pobočných spolcích (místní jednoty). Orel jednota Těšany tímto ruší všechny naše tréninky, schůzky, soutěže, schůze a veškerou ostatní činnost všech našich oddílů a kroužků. O dalším postupu budeme informovat na webových stránkách a FB profilu dle aktuální situace.

ČÍST VÍCE

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

Zveme všechny členy a příznivce Orla na výroční členskou schůzi místní jednoty, která se koná ve čtvrtek 5. března 2020 v 18:00 na orlovně v Těšanech.

Schůze je volební. Těšíme se na společné setkání.

Za radu jednoty starosta Pavel Husák, místostarosta Mgr. Martin Turek

Program:

 • Zahájení
 • Úvodní slovo starosty
 • Schválení programu jednání
 • Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, pracovního předsednictva, návrhové a mandátové komise
 • Zpráva o činnosti jednoty za rok 2019
 • Zpráva revizní komise
 • Zpráva TVR
 • Zpráva KVR
 • Zpráva Rady pro práci s dětmi a mládeží
 • Zpráva EHR
 • Rozprava k předneseným z...
ČÍST VÍCE

PODĚKOVÁNÍ MŠMT 2019

Rádi bychom Vás informovali o podpoře, které se naší jednotě dostalo v roce 2019:

Z MŠMT se naší jednotě podařilo získat dotaci v rámci programu Můj klub, díky které jsme byli schopni podpořit výrazným způsobem aktivity naší jednoty. Pomocí této podpory bylo možné plně zabezpečit chod našich florbalových družstev a uspořádat řadu dalších sportovních akcí. Stejně tak bylo možné pořídit řadu drobného sportovního vybavení jak pro florbalové oddíly, tak pro sportovní kroužek předškolních dětí „Sporťáček“. Povedlo se také realizovat některé drobné opravy v rámci běžného provozu a údržby...

ČÍST VÍCE

„Voda hučí po lučinách“

Těšanský hudební festival – festival ve vinici

Na těšanské kapličce se uskutečnil již VI. ročník Těšanského hudebního festivalu – festivalu ve vinici. Ačkoli některé účastníky mohly vyděsit přehnané zvěsti o dešti (tolik potřebném), pravda je taková, že od začátku programu na kapličce nepršelo, a tak se zde sešly bezmála dvě stovky dospělých a dětí. Nejmladší účastníci se v rámci předprogramu rychle chopili svého úkolu a začali stavět chaloupku pro tři malé jezevce.

Organizátoři se při volbě tématu letošního festivalu inspirovali problémem, o němž se ve veřejném prostoru hodně mluví...

ČÍST VÍCE

VI. Těšanský hudební festival – festival ve vinici

„Voda hučí po lučinách“

Přijměte pozvání na VI. ročník Těšanského hudebního festivalu – festivalu ve vinici, který se uskuteční v sobotu 27. července 2019 od 17:00. I letos se můžete těšit na nevšední kulturní občerstvení i na atmosféru společného setkání u kapličky nad vinohrady. Stejně jako v minulých letech nebudou ani letos chybět mladí talentovaní hudebníci, zajímaví hosté a kmenové těleso festivalu Husak Quartet...

ČÍST VÍCE

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

Výroční členská schůze Orla jednoty Těšany

Zveme všechny členy a příznivce Orla na výroční členskou schůzi místní jednoty, která se koná ve čtvrtek 4. dubna 2019 v 18:00 na orlovně v Těšanech. Těšíme se na společné setkání.

Za radu jednoty

starosta Pavel Husák, místostarosta Mgr. Martin Turek

Program:

 • Zahájení
 • Úvodní slovo starosty
 • Schválení programu jednání
 • Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 • Zpráva o činnosti jednoty za rok 2018
 • Zpráva revizní komise
 • Zpráva TVR
 • Zpráva KVR
 • Zpráva Rady pro práci s dětmi a mládeží
 • Zpráva EHR
 • Rozprava k předneseným zprávám
 • Plán činnosti na ro...
ČÍST VÍCE

STOLNÍ HOKEJ

ČÍST VÍCE

V. Těšanský hudební festival – festival ve vinici

Letos s podtitulem „…kde spí srdce Moravy“

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sobota 28. července 2018 od 17:00, Kaple Těšany

Těšanský hudební festival nabízí mimořádné kulturní občerstvení pro široké publikum z Těšan i okolí. Věříme, že se stal již zavedenou tradicí, pravidelně se jej totiž zúčastňuje přes dvě stě posluchačů, mezi nimi i rodiny s dětmi. Hlavní myšlenka této kulturní akce je dána atmosférou nevšedního přírodního prostranství s kaplí nad vinicemi a jezerem a také konkrétním tématem, jež účastníky celé odpoledne provází. Letos se zaměříme na živé tradice země Moravy a naší vlasti...

ČÍST VÍCE