PODĚKOVÁNÍ MŠMT 2019

Rádi bychom Vás informovali o podpoře, které se naší jednotě dostalo v roce 2019:

Z MŠMT se naší jednotě podařilo získat dotaci v rámci programu Můj klub, díky které jsme byli schopni podpořit výrazným způsobem aktivity naší jednoty. Pomocí této podpory bylo možné plně zabezpečit chod našich florbalových družstev a uspořádat řadu dalších sportovních akcí. Stejně tak bylo možné pořídit řadu drobného sportovního vybavení jak pro florbalové oddíly, tak pro sportovní kroužek předškolních dětí „Sporťáček“. Povedlo se také realizovat některé drobné opravy v rámci běžného provozu a údržby.

Za poskytnutou podporu děkujeme.