„Voda hučí po lučinách“

Těšanský hudební festival – festival ve vinici

Na těšanské kapličce se uskutečnil již VI. ročník Těšanského hudebního festivalu – festivalu ve vinici. Ačkoli některé účastníky mohly vyděsit přehnané zvěsti o dešti (tolik potřebném), pravda je taková, že od začátku programu na kapličce nepršelo, a tak se zde sešly bezmála dvě stovky dospělých a dětí. Nejmladší účastníci se v rámci předprogramu rychle chopili svého úkolu a začali stavět chaloupku pro tři malé jezevce.

Organizátoři se při volbě tématu letošního festivalu inspirovali problémem, o němž se ve veřejném prostoru hodně mluví.  Jejich záměrem ovšem nebylo primárně připomínat známé a pravdivé teze o tom, jak je třeba pečovat o každou kapku vody, která k nám z nebe padá, vytvářet zádržná místa s mezemi, remízky, lesíky či stromořadím, kde si půda může odpočinout a přijímat vodu, z níž se později stane podzemní zásobárna, na níž jsme všichni závislí. To je všechno pravda a vlastně to všichni víme. Spíše chtěli upozornit na to, jak je důležité starat se o své okolí, o svůj domov a kus země, na níž žijeme, ať už se jedná o krajinu ve vlastním slova smyslu nebo ve smyslu přeneseném o krajinu kulturního života. Tohle poslání je podstatou našeho vztahu k zemi, je tedy úkolem, na němž se může sjednotit celá společnost, i kdyby byla jakkoli rozdělená. Je to úkol pro malé i velké, pro jednotlivce, kteří mají kousek pole či se ve své práci starají o cokoli hodnotného, je to úkol pro jakkoli definované skupiny, pro dobrovolníky ve spolcích i pro obce. Kvalita naší péče o krajinu kolem nás i o krajinu kulturního a veřejného života totiž rozhoduje o tom, zda po našich lučinách bude hučet životodárný proud.

Během koncertu s povzbudivým duchovním slovem vystoupil také katolický kněz František Trtílek, který v současnosti působí v Těšanech. Pozval přítomné, aby vstoupili do prostoru mezi nebem a zemí, tedy do prostoru hudby a uměleckého zážitku. Následovalo vystoupení mladých talentovaných houslistů a houslistek ze ZUŠ v Kloboukách u Brna z houslové třídy pana učitele Martina Husáka. Nejprve se představila Zuzana Babáčková, následně duo Víta a Jana Procházkových a hned po nich vystoupila Eliška Vymazalová, která tak reprezentovala naši obec. Na závěr úvodního bloku se představila Kristýna Petříčková, jejíž talent někteří účastníci znají již z minulého ročníku.

Samozřejmě nechybělo ani kmenové těleso festivalu: Husak Quartet. Pánové představili nové skladby a nakonec potěšili i děti, když s nimi secvičili zcela novou píseň Tři malí jezevci a tím společně splnili všechny úkoly, které jim stanovil slimák Šalamoun. Největším překvapením večera se ovšem stal Komorní orchestr Těšanského hudebního festivalu, který nastudoval hlavní motiv české národní hymny. Členové orchestru (Eliška Vymazalová, Vít Procházka, Jan Procházka, Kristýna Petříčková, Kristýna Taševská, Tomáš Popelka, Radek Blahuš, Matěj Kovanda a Martin Husák) tak jasně ukázali, že skutečné vlastenectví se rodí jen z poctivé mravenčí práce.

Celý večer všechny přítomné provázelo dobré víno, výborný domácí chléb, uzená debrecinka a společný zpěv před kapličkou. Proto je třeba vyslovit dík všem, kteří se na uspořádání této akce jakkoli podíleli či ji léta podporují.