PODĚKOVÁNÍ MŠMT 2020

Rádi bychom Vás informovali o podpoře, které se naší jednotě dostalo v roce 2020:

Z MŠMT se naší jednotě podařilo získat dotaci v rámci programu Můj klub, díky které jsme byli schopni podpořit výrazným způsobem aktivity naší jednoty i v této nelehké době.  Stejně tak bylo možné pořídit řadu drobného sportovního vybavení. Povedlo se také realizovat některé drobné opravy v rámci provozu a údržby.

Za poskytnutou podporu děkujeme.