Tábor 2017

1 (41)

Letos jsme se opět vydali na náš, myslím, že už můžeme říct, tradiční tábor. Ani jsme se nenadáli a uběhlo pět let od toho prvního na Orlovně v Těšanech. Některé z dětí s námi absolvovaly všech pět táborů a je povzbuzující vidět, že v některých z nich se už profilují další instruktoři a vedoucí, kteří třeba jednou také povedou svoji družinku cestou za pokladem.

Letošní tábor se nesl v duchu Rytířů, takže děti, mimo jiné, musely zvládnout boj s dřevci na kladině, souboj s meči, lukostřelbu atd. Také se poctivě celý týden připravovaly na cestu za pokladem, která pro ně letos byla obzvláště náročná, jelikož ji poprvé absolvovaly samy jen pod vedením svých starších z družinky. Po cestě je čekalo několik kontrol a těžkých zkoušek, šifry, cesta s buzolou podle azimutu. Všechny družinky cestu úspěšně zvládly a na konci je čekal zasloužený poklad.

Letos se tábora zúčastnilo 25 dětí. Nenahraditelnou pomocí nám byli naši čtyři instruktoři: Honza Fiala, Vojta Komárek, Vojta Vahala a Ondra Špaček, se kterými jsme si opět užili plno srandy. Jelikož naší celotáborovou hrou byli Rytíři, což je asi nejnáročnější naše hra, jak na přípravu, tak celkově při chodu tábora, byli nám velkou pomocí při vedení svých družinek, ale i při přípravě her, vyhodnocování soutěží, vypisování tabulek a diplomů. Bez jejich pomoci bychom asi nestíhali tak nabitý program plný her, jaký jsme nakonec měli. Proto jim ještě jednou děkujeme a zároveň si jich velmi vážíme, že se rozhodli týden svých prázdnin trávit s námi na táboře.

Další velkou pomocí nám byla Andrea Mandelíková, u které jsme hned věděli, že to je „náš člověk“, který na tábor okamžitě zapadne, a tak se i stalo. Děkujeme jí za pomoc v kuchyni, za zašívání, nakupování a další věci, které na táboře pro nás dělala.

Za skvělé jídlo děkujeme naší mamce (Miroslavě Husákové) za to, že nám celý týden vařila a Vlaďce Vaněčkové, za skvělé jídlo o víkendu.

Dále děkujeme taťkovi (Janu Husákovi), za pomoc s hrou a pokladem.

Děkujeme obci Těšany za příspěvek na pomůcky a odměny pro děti.

Největší poděkování patří paní Janě Trundové a panu Pavlu Trundovi, za možnost pořádání tábora v Šinkvicích.

Moc děkujeme rodičům, za pomoc při stavění a bourání tábora, které už zvládáme v rekordních časech. Také moc děkujeme za všechno to jídlo, zeleninu, ovoce, zavařeniny, atd. a hlavně za ty všechny buchty, které jste pro nás napekli.

Samozřejmě nejdůležitější poděkování patří všem dětem, které na táboře byly, protože z těch všech malých zážitků a okamžiků s nimi (dobrých, i těch třeba méně dobrých) se složí další nezapomenutelný týden na táboře.

Závěrem si dovolíme poděkovat sobě navzájem, že nám to tak dobře a bezproblémově funguje.

 

Za Robinson Těšany a Orel Jednotu Těšany

Lenka Husáková a Monika Kružíková

 

3 (18)1 (41)  1 (25) 1 (21) 1 (19) 1 (6)