Těšanský hudební festival 2020?

 

Milí příznivci Těšanského hudebního festivalu,

od roku 2014 jsme se vždy uprostřed prázdnin setkávali na těšanské kapličce nad vinohrady, která nám společně s okolní krajinou, nadšenými účinkujícími, dětmi, dobrovolníky a všemi příchozími a podporovateli nabízela nevšední zážitek. Atmosféra letního večera s kvalitní hudbou a množství posluchačů a účinkujících rok co rok potvrzovaly, že se jedná o akci, která měla a má svůj smysl.

Jakkoli se to může zdát na první pohled předčasné, rozhodli se organizátoři vzhledem k současné pohnuté situaci zrušit letošní ročník Těšanského hudebního festivalu. Ačkoli chceme věřit, že se současnou zdravotní a posléze ekonomickou, sociální a politickou krizi podaří odpovědně zvládnout, nechceme riskovat, že by náročná příprava této bohulibé akce vyšla vniveč tím, že by se nakonec nemohla z pochopitelných a logických důvodů uskutečnit. I když to není vidět, festival vždy připravujeme celý půlrok předem, komunikujeme s hosty, chystáme program, studujeme skladby atd.

Tuto přestávku bychom rádi využili k činnosti, která se po odplynutí popsané krize ukáže jako nejpotřebnější. Období festivalového klidu navíc využijeme k promýšlení nové formy festivalového setkávání u kaple nad vinicemi, protože jsme nabyli přesvědčení, že stávající forma se takříkajíc naplnila či završila a vyvolává potřebu po vhodné změně.

Smyslem této okolnostmi vynucené přestávky tedy může být nalezení odpovídající nové formy realizace hodnot, které „Festival ve vinici“ prezentoval, ztělesňoval a k nimž vyzýval. Připomeňme, že šlo nejen o myšlenku vzájemného setkávání lidí dobré vůle, setkávání profesionálních a amatérských umělců či o snahu nabídnout možnost vystoupení pro lokální a začínající muzikanty, ale také o neobyčejné spontánní setkávání lidí různého zaměření a smýšlení uprostřed naší krajiny, jejímž středem je kaplička nad vinohrady. Na minulých festivalech jsme rovněž hovořili o významu a nezbytnosti angažmá každého z nás v péči o naši krajinu, ať už o tu zemědělskou či kulturní. Vzhledem k tomu, že organizátoři cítí, že současná doba vyžaduje, abychom se zaměřili mnohem více právě na v předchozí větě zmíněné důrazy, je nutné nově promyslet i dosavadní formu setkávání, jehož organizaci jsme se v minulých letech dobrovolně věnovali.

Tímto bychom chtěli oznámit, že v letošním roce se Těšanský hudební festival konat nebude a zároveň bychom chtěli všechny příznivce, podporovatele a dobrovolníky, kteří nám v minulých letech pomáhali a kteří festival navštěvovali, ujistit, že se brzy ohlásíme s novou formou, která ještě trefněji vyjde vstříc požadavkům současné doby, jak pevně věříme.

Zároveň vyzýváme všechny lidi dobré vůle, aby apelovali na odpovědné politické činitele, aby skončili se současným nesmyslným byrokratickým zatěžováním aktivních dobrovolníků, živnostníků, lékařů, kteří se snaží pomáhat druhým, starají se o život obcí, organizují akce pro děti, mládež, rodiny i seniory, a to na dobrovolnické, spolkové či jiné úrovni. Úsilí všech těchto aktivních a obětavých lidí je nesmyslně zatěžováno zbytečnými povinnostmi, hlášeními, kontrolami atd. Výsledkem je, že musí řešit naprosto zbytečné dilema stojící na otázce, kolik času a peněz už nebudou moci věnovat službě druhým (službě dobrovolnické, spolkové, ale i ekonomické), protože je musí vynakládat na evidence, digitalizace, EET, na stresy z kontrol, na nákup elektronických pokladen a jejich obsluhu. Tohle vše se v reálném životě týká i takových akcí, jako je Těšanský hudební festival. Kapacity obětavých lidí, jejich energie i časové možnosti jsou omezené, proto nesmí být vyplýtvány nesmyslnými úkony. Je jich potřeba úplně jinde, a to zvláště v dnešní době, o níž ještě přesně nevíme, co všechno přinese…

 

Děkujeme za pochopení.

 

Za organizátory festivalu

Petr Husák, Martin Husák