PODĚKOVÁNÍ MŠMT 2019

Rádi bychom Vás informovali o podpoře, které se naší jednotě dostalo v roce 2019:

Z MŠMT se naší jednotě podařilo získat dotaci v rámci programu Můj klub, díky které jsme byli schopni podpořit výrazným způsobem aktivity naší jednoty. Pomocí této podpory bylo možné plně zabezpečit chod našich florbalových družstev a uspořádat řadu dalších sportovních akcí. Stejně tak bylo možné pořídit řadu drobného sportovního vybavení jak pro florbalové oddíly, tak pro sportovní kroužek předškolních dětí „Sporťáček“. Povedlo se také realizovat některé drobné opravy v rámci běžného provozu a údržby...

ČÍST VÍCE

„Voda hučí po lučinách“

Těšanský hudební festival – festival ve vinici

Na těšanské kapličce se uskutečnil již VI. ročník Těšanského hudebního festivalu – festivalu ve vinici. Ačkoli některé účastníky mohly vyděsit přehnané zvěsti o dešti (tolik potřebném), pravda je taková, že od začátku programu na kapličce nepršelo, a tak se zde sešly bezmála dvě stovky dospělých a dětí. Nejmladší účastníci se v rámci předprogramu rychle chopili svého úkolu a začali stavět chaloupku pro tři malé jezevce.

Organizátoři se při volbě tématu letošního festivalu inspirovali problémem, o němž se ve veřejném prostoru hodně mluví...

ČÍST VÍCE

VI. Těšanský hudební festival – festival ve vinici

„Voda hučí po lučinách“

Přijměte pozvání na VI. ročník Těšanského hudebního festivalu – festivalu ve vinici, který se uskuteční v sobotu 27. července 2019 od 17:00. I letos se můžete těšit na nevšední kulturní občerstvení i na atmosféru společného setkání u kapličky nad vinohrady. Stejně jako v minulých letech nebudou ani letos chybět mladí talentovaní hudebníci, zajímaví hosté a kmenové těleso festivalu Husak Quartet...

ČÍST VÍCE

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

Výroční členská schůze Orla jednoty Těšany

Zveme všechny členy a příznivce Orla na výroční členskou schůzi místní jednoty, která se koná ve čtvrtek 4. dubna 2019 v 18:00 na orlovně v Těšanech. Těšíme se na společné setkání.

Za radu jednoty

starosta Pavel Husák, místostarosta Mgr. Martin Turek

Program:

 • Zahájení
 • Úvodní slovo starosty
 • Schválení programu jednání
 • Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 • Zpráva o činnosti jednoty za rok 2018
 • Zpráva revizní komise
 • Zpráva TVR
 • Zpráva KVR
 • Zpráva Rady pro práci s dětmi a mládeží
 • Zpráva EHR
 • Rozprava k předneseným zprávám
 • Plán činnosti na ro...
ČÍST VÍCE

OSTATKOVÁ BESEDA U CIMBÁLU

ČÍST VÍCE

PODĚKOVÁNÍ MŠMT 2018

Rádi bychom Vás informovali o podpoře, které se naší jednotě dostalo v roce 2018:

Z MŠMT se naší jednotě podařilo získat dotaci v rámci programu Můj klub, díky které jsme byli schopni podpořit výrazným způsobem aktivity naší jednoty. Pomocí této podpory bylo možné plně zabezpečit chod našich florbalových družstev a uspořádat řadu dalších sportovních akcí. Stejně tak bylo možné pořídit řadu drobného sportovního vybavení jak pro florbalové oddíly, tak pro sportovní kroužek předškolních dětí „Sporťáček“.

Za poskytnutou podporu děkujeme.

ČÍST VÍCE

STOLNÍ HOKEJ

ČÍST VÍCE

SPORTOVNÍ DEN – HEJBNI KOSTROU 2

Po premiérovém loňském ročníku sportovního dne – Hejbni kostrou jsme se rozhodli na tuto akci navázat a uspořádat její druhé pokračování. Na první schůzce organizačního týmu na jaře tohoto roku, v nestřežené chvilce, kdy sršel jeden nápad za druhým, padlo téma akce „Pevnost Boyard“ a dokonce i to, že celý sportovní den bude kompletně tomuto tématu podřízen. Tehdy jsme ještě netušili, jaký bič jsme si na sebe upletli. O to však s větším elánem jsme se pustili do přípravy všeho potřebného.

Nejvíce jsme se zapotili u výroby klíčů, o kterých se nejednomu z nás snad i zdálo...

ČÍST VÍCE

Tréninky v sezóně 2018/2019

 

Tréninky kluků, holek, můžu a žen budou probíhat od 12. 9. 2018, a to každou:

 • středu 18:00 – 20:00
 • sobotu 18:30 – 20:00
ČÍST VÍCE

HEJBNI KOSTROU

ČÍST VÍCE