Těšanský kopec s kaplí a vinicemi jako místo pro společná setkání? – Reportáž z I. Těšanského hudebního festivalu

Proč ne. Je zajímavé, že když se v naší obci řekne „na kapličce“, nemyslí se jen tato sakrální stavba, ale celý prostor s vinicemi, lesíkem, se západem slunce, s pohledem na vzdálené Brno a především na Těšany. Ač se to na první pohled možná nezdá, na kopci je stále živo. Ať už ve vinicích, tak u samotné kapličky, kde se mnozí z nás společně setkáváme při práci, procházce či odpočinku. Je to kousek přírody, který by nám jiné obce mohly závidět. Jak se ukázalo začátkem prázdnin, v sobotu 12. července 2014 v podvečer, kopec s kaplí dostal ještě i jiný rozměr. Stal se totiž prostorem společného setkání s kvalitním kulturním programem. Přímo v kapličce se uskutečnil koncert mladých muzikantů Husakova Quarteta, kteří působí na brněnské konzervatoři. Koncert však nebyl nikterak samoúčelný. Jeho smyslem bylo připomenout oběti první a druhé světové války i oběti všech totalit a válečných konfliktů. Zároveň jsme si společně připomněli i pohnutou historii těšanské kapličky, která byla vystavěna jako výraz vděčnosti za šťastný návrat z koncentračních táborů. Důležitá byla rovněž vzpomínka na osudy těšanských Židů a také na politického vězně Květoslava Dostála, který u nás prožil své dětství a mládí a se svým otcem se podílel na společenském životě obce. Úvodní slovo a krátkou modlitbu přednesl P. Jan Hodovský, který v naší obci působil jako kněz v 80. letech, kdy se mu podařilo za složitých dobových okolností obnovit „kapličkovou“ pouť.

Program večera byl připraven tak, aby si na své přišli nejen milovníci klasiky, ale také fanoušci filmové hudby, lidové písně či moravského vínka. A protože nechybělo ani občerstvení, zůstali mnozí až do západu slunce, a zapojili se tak do společného muzicírování před kaplí, které nakonec potěšilo hlavně ty nejmenší. Za organizátory bych rád poděkoval všem, kteří se na akci podíleli či ji jakýmkoli způsobem podpořili. Rovněž bych chtěl poděkovat všem účastníkům, kteří do posledního místa zaplnili nejen samotnou kapličku, ale i celý prostor kolem ní, a vytvořili tak nezapomenutelnou atmosféru. Z tohoto důvodu bychom se chtěli pokusit tento malý těšanský hudební festival zopakovat i v příštím roce.

Na závěr bych rád vyjádřil poděkování i za místo, na kterém se celá akce uskutečnila: za tento nenápadný kopec s kaplí a vinicemi. Vše krásné ale potřebuje člověka, který by to obdivoval, proto trvalým úkolem nás všech je naplňovat toto místo svojí přítomností.

Za Charitní centrum manželů Dostálových a Orla jednotu Těšany

Petr Husák