VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

Zveme všechny členy a příznivce Orla na výroční členskou schůzi místní jednoty, která se koná v pátek 26. února 2016 v 17:00 na orlovně v Těšanech s následujícím programem:

1. Zahájení

2. Úvodní slovo starosty

3. Slovo duchovního rádce

4. Schválení programu jednání

5. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, mandátové, volební a návrhové komise

6.Zpráva o činnosti jednoty za rok 2015 (zpráva o hospodaření, zpráva Revizní komise, zpráva TVR, KVR,RPDM, rozprava k předneseným zprávám)

7. Zpráva mandátové komise

8. Návrh a schválení volebního řádu (volba starosty, místostarosty, členů rady jednoty a duchovního rádce, volba předsedy a členů revizní komise, volba předsedů a členů odborných rad, volba delegátů sjezdu, vyhlášení výsledků voleb)

9. Plán činnosti na rok 2016

10. Vystoupení hostů

11. Různé

12. Diskuse

13. Usnesení

14. Závěr

Těšíme se na společné setkání.

Za radu jednoty starosta Pavel Husák a místostarosta Mgr. Martin Turek

 

pozvanka2016